Zamówienia powyżej 99 PLN wysyłamy za darmo
Masz prawo do 14 dni na zwrot towaru
Zamówienia wysyłamy w ciągu 1 - 2 dni
Szukaj
Infolinia 508106655
świata marek premium - JBI-SHOP
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od

Klientów przez Sklep Internetowy Just Buy It prowadzony pod adresem www.jbi-shop.com przez Just

Buy It Distribution S.A.. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym

plików Cookies i narzędzi analitycznych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Just Buy It Distribution S.A., wpisany

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 0000778633, NIP: 8992851313, REGON: 381386659. (zwaną dalej

„Administratorem”).

 1. Dane osobowe zbierane przez Just Buy It Distribution S.A. za pośrednictwem Sklepu

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych), zwane dalej RODO.

 1. Sklep Just Buy It informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie

w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową

zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów

informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.

 1. Sklep internetowy Just Buy It dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia

poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych

podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu

używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych

oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

 

 

 • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH

OSOBOWYCH

 

 

 

 W Sklepie Internetowym Just Buy It dane osobowe zbierane są w następujących

przypadkach:

 

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej

z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.

 1. b) RODO (wykonanie umowy)

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO

 1. a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię

i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica,

numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres

zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego

(w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami

dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane

zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

 

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda

Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.

6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty

elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 

 

 

 • 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie

przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że

korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny

z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.

 1. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji

celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 2. a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
 3. b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie

Sklepu Internetowego),

 1. c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
 2. d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

 

 • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
 2. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym

roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony

roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia

przekazania danych.

 

 

 • 5 PROFILOWANIE

 

 

 1. Sklep Internetowy Just Buy It może korzystać z funkcji profilowania, które polega na

dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym

ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub

prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.

 1. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do

preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą

odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie

odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje

wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 

 • 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg

uprawnień, takich jak:

 1. a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
 2. b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 3. c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
 4. d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna

art. 21 RODO

 1. i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych

osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy [nazwa] przetwarza

jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

 1. e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa

prawna art. 17 RODO

 1. f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
 2. g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
 3. h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • 7 PLIKI COOKIES

 

 

1) Sklep Internetowy Just Buy It używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera

przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje

rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie

informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają

więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie,

a w szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

 1. b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 1. c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np.

w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

 1. d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
 2. e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 3. f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika

w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności

do:

 1. a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na

każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 1. c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych

dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności

pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych

potrzeb;

 1. b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą

zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

 1. a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google

AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google

Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-

ads/answer/2407785;

 1. b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 2. c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
 3. d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
 4. e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka

(czater.pl);

 1. i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia

Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu

z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za

pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;

 1. f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 2. g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
 3. h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące

plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez

pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu

poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje

o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych

funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki

prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do

niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym

Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają

powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych

prosimy kierować na adres justbuyitwroclaw@gmail.com.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 05.05.2022

 

KRS

0000778633

NIP

8992851313

REGON

381386659

Adres siedziby

 

Puszczykowska 11 / 2, 50-559 Wrocław, Polska

Forma prawna

 

Spółka akcyjna

Data rejestracji

 

28 marca 2019 r.

Wielkość organizacji

 

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

 

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

 

100 tys. zł

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl